Algemene info stage

Wettelijk kader - Participatiewet
“Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden (Rijksoverheid, 2016) Door de invoering van de participatiewet en de verandering van de criteria om een Wajong toegekend te krijgen, gaat er meer gekeken worden naar de arbeidsmogelijkheden van Wajongers.

Om de arbeidsmogelijkheden van de leerlingen te vergroten oefenen en leren de leerlingen van de Kon. Emmaschool werknemersvaardigheden in:

  • De diverse (praktijk)vakken in de school
  • De begeleide interne stage (BIS)in de school.
  • Pilot begeleide externe stage (BES
  • Leerlingen stromen via een zelfstandige externe stage (ZES) uit naar een vorm van dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.
Begeleide interne stage (BIS)
Als voorbereiding op de externe stage nemen alle leerlingen tussen 16 en 18 jaar deel aan een interne stage.

Voornaamste doelstelling daarbij is het aanleren van praktische en sociale werknemersvaardigheden.

Dit doen we door middel  van schoonmaakwerkzaamheden, oud papier ophalen, verzorgen van de was, en het werken in de koffiebar en spoelkeuken. Dit doenze  binnen het gehele Vosheuvel. Ook  verlenen ze assistentie binnen het SO. Daarmee zetten de leerlingen een eerste stap met het werken buiten de hun vertrouwde omgeving.

Regelmatig overleg tussen de coördinatoren van de interne stage en de externe stage waarborgt een goede doorstroming.
Een leerling loopt stage gedurende een periode van zes maanden. Na drie maanden is er een tussenevaluatie en na zes maanden een eindevaluatie. Daarna wordt bekeken of de stage wordt verlengt of stopt. Als voorbereiding op de externe stage wordt in een persoonlijk stageboek alles betreft de stage bijgehouden die wordt afgesloten met een eindevaluatie. Het stageboek gaat mee naar de externe stage.
 

Pilot -  Begeleide externe stage (BES): 4 Februari 2018 – 9 juli 2018
Graag willen we tussen de begeleide interne stage en de zelfstandige externe stage een nieuwe stage plaatsen zodat het aanbod kan worden verbreed naar verschillende leerpraktijken en nieuwe vaardigheden worden geoefend en geleerd.

Leerlingen oefenen en ontwikkelen werknemersvaardigheden in een nieuwe leerpraktijk zodat arbeidsmogelijkheden worden vergroot.


Zelfstandige externe stage (ZES)
Deze stage is nog specifieker gericht op uitstroom naar dagbesteding, arbeid of vervolgopleiding.

De werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden, Interesses en mogelijkheden zijn goed in beeld gebracht (OP). De stagecoördinator zoekt één of meerdere stageplekken waar de leerling ervaring kan opdoen en kan wennen aan een nieuwe leerpraktijk na schoolverlating.

De school hanteert bij alle stages doorlopende leerlijnen: werknemersvaardigheden BIS→BES→ZES.

Aan de hand van de leerlijn Voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid en Leren omgaan in sociale situatie worden doelen gesteld om zo goed mogelijk te participeren in de maatschappij.  Voor de procesdoelen worden opgesteld n.a.v. de kerndoelen. De productdoelen hebben te maken met de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Elke leerling heeft een stagemap met daarin de formulieren en stappenplannen met deze doelen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.