De oude school is verdwenen

Het oude Vosheuvelgebouw is weg. De afgelopen maanden is er enorm hard gewerkt om alles weg te krijgen. 
Als alles goed gaat, dan beginnen half maart de voorbereidingen voor de bouw en wordt er in april gestart met de bouw, zodat we maart 2019 ons nieuwe gebouw kunnen betrekken.