Ouderbetrokkenheid

Als Koningin Emmaschool vinden wij het fijn wanneer u als ouders betrokken bent. Dat geldt uiteraard met name wanneer het om uw eigen kind gaat, maar ook bij andere zaken vinden wij betrokkenheid belangrijk en soms bijna vanzelfsprekend.

De medezeggenschapsraad en de ouderraad zijn op de Emmaschool twee actieve organen. U kunt te allen tijde contact opnemen met één van deze raden via de mailadressen:

mr@emmaschool-amersfoort.nl

ouderraad@emmaschool-amersfoort.nl