Algemeen

Beste ouders en verzorgers,

 

De Koningin Emmaschool is een school voor Speciaal Onderwijs en bestaat uit twee afdelingen. Het Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

Voor u ligt onze schoolgids 2017-2018, bestemd voor het VSO. In deze gids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wilt u meer weten over onze school, neem dan contact op met een van de directieleden.

 

Ard Frie, directeur VSO

 

Het schoolgebouw
De Emmaschool stond sinds 1938 in het bosrijke gebied van het Heiligenbergerbeek-dal in Amersfoort-zuid. Wij gebruiken dit schoolgebouw samen met de Dr. A. van Voorthuysenschool, eveneens een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Dit gebouw was aan vervanging toe en daarom zijn wij halverwege vorig schooljaar verhuisd naar tijdelijke huisvesting op de Clarenburg 1 in Leusden. Dit voormalige MBO scholencomplex gebruiken wij tot de oplevering van onze nieuwbouw in Amersfoort. Deze oplevering staat gepland voor het late voorjaar van 2019.

Vanaf dat moment willen wij samen met zorgpartners, dit nieuwe gebouw: expertisecentrum De Vosheuvel in gebruik gaan nemen. Door onze krachten te bundelen bieden wij vanaf dat moment een dekkend aanbod voor alle kinderen in de regio Amersfoort die speciaal onderwijs volgen. De nieuwbouw van het expertisecentrum zal op onze huidige locatie plaatsvinden.

De identiteit
De Koningin Emmaschool is een christelijke school. We zijn goed in het vertellen van verhalen uit de christelijke traditie. Het vieren van het kerstfeest is en belangrijke traditie binnen onze school. We denken dat, daar waar het gaat om de toekomstige identiteit van de Vosheuvel, het onze insteek is om elkaar te vinden en samen te groeien. Op onze scholen heerst de waarde van ‘inclusief denken’: wij gaan ervan uit dat streven naar individueel welzijn anderen niet schaadt of uitsluit. Deze schoolplanperiode gaan we op zoek naar ons gedeelde midden, waarmee we bedoelen dat op de Vosheuvel gelijkwaardigheid ervaren wordt en waar ruimte is voor ieders denken, voelen en beleven. Om op de Vosheuvel tot nieuwe samenwerking te komen zal er een open en positief traject ter verandering worden ingezet.

Onze VSO leerlingen hebben hun leefwereld thuis en op school. De thuiscontext is belangrijk maar tevens zijn leerlingen in deze leeftijd ook erg gericht op groepsgenoten. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis hebben van belangrijke thema’s en dat zij leren omgaan met hun eigen levensvragen en kunnen nadenken over hun eigen handelen en dat van anderen. Vakken als levensbeschouwing, burgerschap en seksuele vorming zijn van groot belang om goed aan de samenleving te kunnen deelnemen. In het VSO willen we een nieuw aanbod ontwikkelen dat gericht is op bezinning. We gaan dit doen door een vertaling te maken tussen de Bijbelse verhalen en de betekenis van die verhalen, we gaan op zoek naar de symboliek en thematiek. In de kern gaat het om de diepe betekenis van de verhalen welke tot uiting komen in onze kernwaarden.

 

De organisatie
In het SO wordt les gegeven aan ongeveer tachtig leerlingen in de leeftijd van 4-13 jaar, door meer dan dertig teamleden. De leerlingen zijn verdeeld over 7 groepen.In het VSO werken ook ruim 35 teamleden en daar volgen iets minder dan leerlingen in de leeftijd van 13-19 jaar voortgezet speciaal onderwijs.

De overgang van SO naar VSO wordt dusdanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. We werken doelgericht en planmatig toe naar een toekomst die past bij de mogelijkheden en wensen van de leerling. De afdeling VSO werkt uitstroomgericht, dit betekent dat de inhoud van het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd. De uitstroom naar werk is richtinggevend voor de inhoud van het individuele onderwijsprogramma. Daarbij gaat het erom dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op de domeinen; wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en samenleven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.