Vrijstelling schoolbezoek

In een aantal gevallen kan aan de leerling om “gewichtige redenen” voor één of meer dagen verlof worden verleend.
Onder “gewichtige redenen” wordt geen vakantie onder lestijd bedoeld. Wordt dit toch aangevraagd dan is het noodzakelijk een bewijs van de werkgever te overhandigen waaruit blijkt dat de ouder geen vakantie op kan nemen in de schoolvakanties. Verlof wordt aangevraagd door een formulier in te vullen, deze vindt u op de website.
Als het verlof meer dan twee weken bedraagt, moet het verzoek gericht worden aan de leerplichtambtenaar op het gemeentehuis.

 

Link naar verlofaanvraag

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.