Welkom

Van harte welkom op de website van onze school. Via deze website willen wij u informeren over datgene waar wij voor staan. De school bestaat uit twee afdelingen; een SO-afdeling en een VSO-afdeling. Veel onderwijskundige en praktische informatie over beide afdelingen is te lezen in onze schoolgidsen. Beide afdelingen hebben een eigen versie die terug te vinden is onder de SO- of de VSO-button. 

Wij vinden het ook fijn wanneer u onze school wilt bezoeken om de sfeer te proeven en om informatie te krijgen. Onder het kopje “contact” kunt u zien bij wie u terecht kunt om een afspraak te maken.